Jak na šťastné vztahy v Českých Budějovicích

T O P   S T U D I O   Č ES K É   B U D Ě J O V I C E  

VÁS  ZVENA BESEDU  S 

ING. VOJTĚCHEM   LUSTEM,  M.I.M

                                                                     

rodákem z Č.Budějovic, který žije a pracuje v Praze. Zde působí mimo jiné jako poradce osobního rozvoje a kouč top managerů a zabývá se výzkumem a použitím hypnotických stavů při léčbě některých zdravotních potíží a nemocí. 

O své práci několikrát hovořil v rozhlase a televizi, např.v show Jana Krause. 

 

                 Hlavní téma vystoupení:  Jak na šťastné vztahy

  • co očekáváme od partnera a co mu chceme nabídnout
  • proč si někdy vybíráme stále stejný typ partnera /partnerky, se kterým nám to nefunguje
  • proč se nám z původního ideálního prince či princezny stal někdo, koho nemůžeme vystát
  • proč se nám nedaří potkat toho „pravého“
  • co reálného můžeme od partnerství dostat a na co zapomenout, protože nám to partnerství nemůže poskytnout

 

Akce se uskuteční ve čtvrtek 11. prosince 2014 od 18.00 hod. v přednáškovém sále nad restaurací Vatikán /2.poschodí/  Lannova tř., České Budějovice. 

Vstupné 300,- Kč.

Do 5. prosince 2014 potvrďte prosím svojí účast na emailové adrese topstudio@centrum.cz nebo na tel.606 021 622. Kapacita sálu je omezena.