Efektivní firma

Efektivní firma jsou na míru navržené programy zaměřené na rychlé a účinné zefektivnění fungování jednotlivce, týmu nebo celé firmy.
 

Zaměřuje se na 5 základních oblastí:

 1. rozpoznání a odstranění nefunkčních nebo zbytečných procesů
 2. identifikaci konkrétních typů činností, pro které mají jednotliví zaměstnanci nejlepší vlohy. Tj. co půjde komu nejlépe.
 3. vyhodnocení osobnostního diferenciálu jednotlivých zaměstnanců s cílem snížit napětí ve firmě a posílit výkon a spolupráci
 4. nalezení skutečné motivace k dobře odváděné práci
 5. vytvoření reálné týmové spolupráce, tzn. nastavení takového stavu, kdy je každý člen týmu užitečný pro fungování celku.

Zaměření na těchto 5 oblastí lze aplikovat:

 • při koučingu jednotlivce
 • na konkrétní tým nebo útvar
 • na celou firmu.

Výsledkem programu efektivní firma je: 

 • snížení napětí
 • snížení nákladů
 • zlepšení spolupráce
 • zaměření se na podstatné činnosti a jejich výstupy
 • snížení fluktuace zaměstnanců
 • dlouhodobá motivovanost zaměstnanců.