Zdravé principy šťastných vztahů

Roční výcvik, který vám zprostředkuje systém práce Vojtěcha Lusta

 
 
Vojtěch Lust už se zkoumání lidské psychiky, vztahů a provázanosti mezi stavem mysli, duše a těla věnuje přes 30 let. 
Za tu dobu našel vlastní originální systém, který aplikuje při práci s klienty a nyní se rozhodl tento svůj systém a způsob práce předávat dál.
 
Jeho výhodou je, že je jednoduchý, postavený na velmi jasných základech a provázaný do všech oblastí
 

Zásadní je odhalení a odstranění všech manipulací, zneužití a závislostí, které si můžeme způsobovat a jejich nahrazení zdravým vztahem k sobě, samostatností a zralostí ke spolupráci a lásce.

 
Když tohle pochopíme, budeme už vždy vědět, kam máme směřovat a relativně snadno odhalíme, pokud se nás někdo bude pokoušet vtáhnout do vztahu založeného na závislosti místo na lásce.
 

Výcvik má 2 roviny:

  • osobní
  • výukovou
Na osobní rovině budete jako jednotlivec pracovat na vlastních tématech, která vám aktuálně brání být zdraví a spokojení. Cílem je, abyste Vojtěchův systém prožili a pochopili skrze vlastní zkušenost, protože teorie je sice hezká věc, ale pouze přes vlastní vnitřní pochopení lze znalost reálně integrovat do vlastního systému a pak ji zcela přirozeně začít používat.
 
Na rovině výukové bude Vojtěch ukazovat, vysvětlovat a pomáhat aplikovat principy práce, které fungují a sám je používá. To zahrnuje konstelace, psychosomatiku, práci s nevědomím, výklad snů, práci se symboly a bioenergetická cvičení.
 
Samozřejmě není možné během výcviku předat veškeré Vojtěchovy zkušenosti za tolik let, ale můžete pochopit principy, které pak můžete aplikovat v nejrůznějších oblastech vztahů, protože mají zcela univerzální platnost.
 
Absolvování výcviku pro vás může být intenzivní roční prací na sobě, která vám může pomoci zásadně přehodnotit stará paradigmata vztahů a názorů na souvislosti zdraví a mysli, které jste dosud znali. Současně vám může dát velmi kvalitní základy pro další práci s lidmi nebo integraci a prohloubení vašich znalosti ukotvením do širších souvislostí, pokud už s lidmi pracujete.
 

Kdy: 

28. - 29.3., 16. - 17.5., 3. - 4.10., 14. - 15.11.2020

 
Celkem 4 víkendy, vždy sobota a neděle od 9:30 do 16:30
 

Kde: Praha 

 

Celková cena: 12 500 Kč (záloha 2500 Kč pro rezervaci místa ve výcviku)

 

Přihlášky:

Přihlášky zadávejte přes formulář níže a uveďte prosím v několika větách motivaci, s jakou chcete výcvik absolvovat a co by vám měl přinést. Je to důležité, abychom mohli porovnat, zda náplň výcviku a vaše očekávání jsou v souladu a výcvik pro vás má smysl.

Přihláška na roční výcvik

Vyplňte prosím všechny níže uvedené údaje