Výsledek konstelace na současnou světovou situaci z 26.11.2015

03.12.2015 17:29

26.11.2015 vedl Vojtěch Lust konstelace na současnou světovou situaci.

Proběhly dvě konstelace, které celkem trvaly přes dvě hodiny. Zde vám chceme sdělit to podstatné z toho, co jsme se dozvěděli. Kdo jste konstelace zažili, víte, že je obtížné dát jejich průběh přesně do slov. Přesto doufáme, že si z tohoto popisu bude moci každý odnést to, co potřebuje vědět.

1) Konstelace na světová náboženství a církve

V konstelaci vystoupili tito zástupci:

 • Římsko-katolická církev
 • Pravoslavná církev 
 • Umírněný islám 
 • Radikální islám
 • Judaismus
 • Nevěřící
 • Síla nevěřících
 • Ten, kdo zneužije víru
 • Ženský ideál
 • Mužský ideál

Na začátku vyjádřili zástupci tyto pocity. 

Radikální islám: "Sere mě křesťan a cítím vztek a strach vůči nevěřícím.

Římsko-kat. se zajímá o radikální islám a cítí u sebe navzájem energii.

Judaismus uvažuje, jak radikální islám co nejlépe využít a je rád, když to není na něj. Podobně i římsko-kat. uvažuje, jak radikální islám využít.

Pravoslaví cití vztek, strach a nechce nic z toho, co se děje. Drží se stranou od ostatních.

Nevěřící to celé nechce vidět. Je otočený ven z pole.

Umírněný islám se nechce do pole vůbec dívat.

V průběhu konstelace se pak odehrálo mnohé. Zde je to nejdůležitější.

Judaismus se začal zajímat o nevěřící a bere energii z radikálního islámu.

Římsko-kat. berou energii z nevěřících.

Nevěřící cítí zvyšující se tlak ze všech stran.

Ten, kdo zneužije víru se váže k římsko-kat., judaismu a radikálnímu islámu.

Do konstelace jsou přidáni ženský ideál a mužský ideál. Nevěřícím se ulevilo, protože pozornost přejde na ideály.

Mužský ideál: "Všichni mě chtějí zneužít." Nikoho nepotřebuje. Tak, jak je, mu to stačí. Cítí klid vůči nevěřícím a pravoslaví. "Jsou v pořádku."

Ženský ideál nejprve krouží kolem radikálního islámu. "U nevěřících nic nesvedu." Nabízí falešný domov a vnímá, že je jen loutka. Všechny k sobě zve a má strach, co z toho bude. Později změní taktiku a všechny posílá domů. Vídí následky, ale je to rozjeté a nelze to vrátit zpátky. V očích ostatních zástupců je to jen figurka.

Umírněný islám říká, že radikální islám lže a ve skutečnosti by chtěl všechny zničit. Umírněný islám by chtěl radikální islám bodnout do zad. To nevěřícím dělalo dobře, ale stále se cítí slabý.

Do konstelace je přidán zástupce Síla nevěřících.  Nevěřící cítí její moc. Nejprve umírněný islám říká, že síla nevěřících patří k němu. Nevěřící vnímá zneužití. Když si nevěřící uvědomil svoji sílu a spojil se se silou nevěřících, umírněný islám odešel.

Radikální islám: "Dělá mi dobře, když je u mě u mě ten, kdo zneužívá víru." Ten od něj odešel. Radikální islám: "Když řeknu, že mi něco dělá dobře, přestanou to dělat."

Ženský ideál čeká na příkaz a blábolí o falešných domovech. Chová se pomateně. Nevěřící říká ženskému ideálu: "Tvým pohádkám nevěřím." 

Ženský ideál: "Musíš!" a stále to opakuje.

Síla nevěřících by ženský ideál chtěla zašlápnout. Ženský ideál ví, že končí. Z posledních sil chce něco vydupat.

Mužský ideál: "Nejvíc v pohodě je nevěřící."

Radikální islám: "Nikdo se mi nechce podívat do očí." K němu se seskupili judaismus, umírněný islám a římsko-kat.

Nevěřící je spokojený, když odstoupil od ideálů.

Ženský ideál blázní a skáče. Cítí strach a nenávist vůči sobě. Cítí nervozitu a je mimo hru. Vidí to násilí a zničené domovy. Ukazuje se, že obraz ideální vysněné matky je pomatený.

Zásadní informace, kterou z této konstelace vnímáme je, že je potřeba, abychom si jako nevěřící uvědomili vlastní sílu a moc a opustili všechny vysněné ideály. Není potřeba být součástí nějakého náboženství nebo církve, každý člověk má svou vlastní sílu a z té může čerpat a na základě této vnitřní síly také jednat.

 

2) Konstelace států - vlád a lidí

V konstelaci vystoupili tito zástupci:

 • USA
 • Rusko
 • Čína
 • Česká republika
 • Německo
 • Francie
 • Islámský stát
 • Afrika
 • Velká Británie
 • Izrael
 • Evropská Unie

Později byl přidán lid ČR, nová vláda ČR a Ruskem navrhovaná vláda ČR.

Na začátku vyjádřili zástupci tyto pocity. 

ČR se cítí dobře.

VB se cítí vznešeně a říká: "Situace je vážná."

Izrael: "Stále mám přehled."

Francie: "Jsem OK, když jsem u VB a Německa"

VB si stoupla vedle Ruska.

IS chce zničit USA. USA leží na zemi a je v klidu. IS ho v náznaku škrtí a USA říká, že ho kopne. "Zatím to není takový tlak, abych se bránil."

Rusko se směje.

Německo mělo pocit, že je ve válce. Vadí mu Čína, která sedí stranou.

VB má pocit, že by měla USA pomoci. Utíká před Francií, která se na ni lepí.

Afrika má pocit, že všemu šéfuje Čína, i když se drží stranou. Cítí se v chaosu.

IS se chce spojit s Izraelem. Izrael to nezajímá.

Dále se odehrálo následující.

VB chce dobře vypadat.

IS postupně slábne. 

USA je nadšený, že IS končí. "Stačí počkat."

Německo je mimo.

Francie je spokojená u Číny a moc ji zajímá USA.

Afrika pozoruje a je ve vlastní bublině.

ČR má pocit, že je nejdůležitější. Vykřikuje: "Jsem silnější než Čína." Vůbec nemá spojení s realitou.

Do konstelace byl přidán lid ČR. Lid ČR cítí, že se nemůže opřít o ČR (představuje současnou vládu). Vláda je mimo realitu, vystupuje útočně proti Číně a neuvědomuje si její převahu. Lid se nechce spojit s vládou. Vláda ČR padla na zem. Lid do ní kope se slovy: "Jsou úplně k hovnu. Žádná zodpovědnost." Chce někoho nového, zodpovědného, českého a stabilního. Odmítá Rusko. 

Je přidán zástupce nové vlády ČR. Spojí se s lidem ČR a jsou oba spokojení. 

Rusko nabízí, že navrhne novou vládu pro ČR. Přidán zástupce Ruskem navržené vlády ČR. Lid ČR ji odmítá.

Nová vláda ČR: "Musím vnímat přání lidu. Rusko je veliké a je potřeba to respektovat." Chce spolupracovat s lidem ČR. "Afriku nevnímám. Mám se starat o lid ČR." Německu se to líbí. Francii je to jedno. Čína konstatuje: "Provinční."

Rusko je ze všech zúčastněných nejaktivnější a pohybuje se po celé šíři volného prostoru. Vnímá svou sílu a identitu a nestydí se za sebe.

Do konstelace přidán zástupce EU. Nikdo z evropských států o něj nemá zájem. Cítí se slabý. Chce dát evropské státy dohromady doprostřed s ČR a říká: "Nemá mi záležet na tom, co oni sami chtějí."

EU se pere s Ruskem, ale nemá na něj sílu. Říká, že je bezmocný, ale necítí se poražený.

VB: "Musím být silná a něco dělat. Odchází od Německa, Francie a EU."

EU: "Jste si mě vymysleli, tak se o mě starejte."

Provedena změna - všichni zástupci jednotlivých států se mění na zástupce lidí z daných států.

Francie se spojila s Ruskem, protože chce taky řídit.

Africe vadí, jak se Rusko roztahuje a chce ostatní řídit.

Čína a Německo se cítí stále stejně.

VB se cítí součástí EU, ale vadí jí, že je nestabilní.

Evropa chce, aby se k ní Francie a Německo přidali.

IS zanikl.

Evropa nerozumí tomu, proč je k ní Německo a Francie nepřátelské. Říká: "Nemáme se tříštit." Ale nikdo ji nechce.

USA je vyčerpaný, pořád táhne nějaké zatížení. Přidání Evropy nepomohlo. USA: "Ta zátěž mi zlomí vaz."

ČR a Evropa se spojili a cpe se k nim IS. Evropa drží bariéru (hranice) vůči IS.

IS konstatuje: "Patříme k USA." IS a USA se objali.

Rusko říká USA: "Věř si." USA to vnímá ironicky.

 

Po skončení konstelace vyjádřili zúčastnění tyto komentáře.

ČR: "Když jsem překonal odpor a šel k EU, tak jsem čekal, že mi to pomůže, ale bylo mi hůř.

Německo si uvědomuje, že na USA a Rusko nemá.

Čína: "V jednu chvíli na začátku konstelace jsem měl strach z Afriky."

Afrika: "Stáhla jsem se do sebe a starala se o svoje."

Za nejdůležitější informaci z této konstelace považujeme, že všechny státy, všechny národy i jednotlivci se potřebují vrátit ke své skutečné identitě, ke svým kořenům a nevytvářet falešnou spolupráci.

Zásadní je také informace pro český lid. Současná vláda je mimo realitu, nevnímá reálné souvislosti a kdo je jak silný. Nezajímá se o potřeby lidu. Potřebujeme novou vládu, která bude následovat to, co potřebují čeští lidé.

EU nemá skutečnou sílu a reálně o ni Evropské státy nemají zájem.

Je potřeba chránit si své hranice.

Můžete si také přečíst výsledek konstelace na současnou světovou situaci, která byla vedena 5.9.2014, v době, kdy se v médiích probíral konflikt na Ukrajině.