TO je tvá NEMOC

03.12.2016 19:06

TO je tvá NEMOC,
tak se ty SÁM
UZDRAV
---
ZACHRAŇUJI tě, když se BOJÍM tvé vlastní NEMOCI
domnívám se, že já sám jsem ji VYTVOŘIL,
že je to DŮSLEDEK mé AKTIVITY, 
mé NADVLÁDY nad tebou
---
když tě OCENÍM, 
jako sobě ROVNÉHO,
přestanu tě ZACHRAŇOVAT,
přestanu se BÁT tvé vlastní NEMOCI

Autor: Vojtěch Lust