Postřehy o nadvládě

06.05.2017 10:33

Nejsem ani podřízený ani nadřízený, 

jsme si rovni, 

ale budu se bránit, když mě ohrozíš.

------------------------------------------------

Oběť se ochotně stává TYRANEM, 
aby změnila svou BEZMOC v NADVLÁDU.

Autor: Vojtěch Lust