Nutkavost nebo přirozenost

06.11.2015 12:27
nutkavost nebo přirozenost
---
pri nutkavé AKTIVITE 
usiluji o VÝSLEDEK 
a chci ukončit AKTIVITU
---
pri přirozené AKTIVITE 
si užívám AKTIVITU, 
která může trvat VĚČNĚ
---
když ziskuchtivě VYKONÁVÁM nutkavou AKTIVITU
prožívám nutkavé ZOUFALSTVÍ 
a nutkavou EUFORII
---
když se štědře a vděčně VĚNUJI přirozené AKTIVITE
prožívám přirozené klidné NADŠENÍ

 

---
 
Napsal: Vojtěch Lust