Konstelace na současnou situaci z 1.1.2023 - Co může udělat každý z nás, aby se ve svém životě cítil dobře

02.01.2023 10:31

První den roku jsme měli možnost s účastníky našeho víkendového kurzu postavit konstelaci na současnou situaci. Jejím cílem nebylo zmapování politické situace, ale zaměřili jsme se na dobro jednolivce, tedy na to, co může udělat každý z nás, aby se cítil ve svém životě dobře.

Jednotlivé prvky jsme zvolili podle toho, co účastníky aktuálně ve společnosti nejvíce trápí nebo co vnímají jako zásadní vliv.

Konstelaci vedl Vojtěch Lust.

 

V konstelaci se objevily tyto prvky:

  • Zhroucení
  • Důvěra v proces
  • Válka
  • Nezodpovědnost
  • Strach
  • Nejistota
  • Otrocký systém
  • později se přidala Zodpovědnost.

 

Počáteční nastavení jednotlivých prvků:

Zhroucení se cítilo vyrovnané. Stálo uprostřed a vnímalo, že je mocný a přirozený proces, během něhož se nejprve celé zhroutí, aby vzápětí mohlo povstat jako Fénix z popela.

Válka chtěla všechno ovládnout. Vzápětí si uvědomila, že také cítít nervozitu a nejistotu.

Nejistota se cítila dobře a Strach se cítil v klidu.

Otrocký systém vnímal energii smrti.

Důvěra v proces se postavila za Nezodpovědnost, aby si uvědomila, jaká je. Nezodpovědnost to vnímala jako tlak a byla jí velká zima.

 

Během konstelace samozřejmě proběhlo mnoho posunů a procesů. Zde shrneme ty nejdůležitější.

Když se Zhroucení zhroutilo do sebe, aby mohlo nově povstat, padla na zem i Válka s tím, že ztrácí sílu a cítí se maličká. Tehdy začala být přitažlivá pro Nezodpovědnost. Válka čekala, kdo se jí ujme. Když se Válka a Nezodpovědnost kontaktovaly, Strach znervózněl. Pro Válku je Nezodpovědnost nový možný vůdce a čeká na jeho příkazy, což Strach děsí. 

Mezitím se Důvěra v proces přesunula do středu ke Zhroucení.

Otrocký systém to táhne k Nezodpovědnosti, které je zima. Válka chce spojit Otrocký systém a Nezodpovědnost. Strach volá po zdravém rozumu.

Do konstelace je přidána Zodpovědnost a Důvěře v proces se dělá špatně.

Zodpovědnost říká: "Je tu chaos." Cítí se stabilně, ale situace se mu nelíbí. Když vůči Zhroucení vyjádří: "Tebe nemám pod kontrolou.", už mu Zhroucení nevadí. Ví, co má dělat a ostatní prvky mu přijdou menší. Dále říká: "Překvapuje mě, že se všechno může zhroutit."

Otrocký systém se cítí ohrožený. Zodpovědnost mu říká: "I ty se můžeš zhroutit."

Válka stále hledá vůdce. Zkouší to i u Zodpovědnosti.

Nezodpovědnost říká: "Jsem hrozně stará. Tohle všechno znám. Ve Strachu je smrt. Důvěra v proces mě strašně sere."

Zhroucení říká: "Všichni se mohou zhroutit a proměnit do svého potenciálu."

Nezodpovědnost se cítí zneužitá.

Otrocký systém: "Důvěra v proces tu vyčnívá. Ostatní nejsou ohrožující a vše jede samospádem. Všichni to (systém) svým konáním podporují." Necítí se ohrožený.

Důvěra v proces vůči Zhroucení: "Viděla jsem v tobě jen to pozitivní."

Otrocký systém vůči Zhroucení: "Já se nezhroutím." Toho ho oslabilo.

Zodpovědnost vůči Zhroucení: "Já se nezhroutím." Zhroucení mu odpovědělo: "Máš tu šanci se nezhroutit."

Zodpovědnost: "Jen já jsem v pořádku."

Nezodpovědnost: "Teď mi to dává smysl." Už necití vztek. 

Zodpovědnost: "Jen se mnou je to v pořádku." Cítí se pevná, ale vnímá, že nemá takovou sílu.

Nezodpovědnost reaguje: "Super." 

Důvěra v proces vůči Zodpovědnosti: "Jen s tebou je to v pořádku."

Otrockému systému klesá energie. Sedá si a cítí slabost.

Zodpovědnost: "S Důvěrou v proces a Strachem mi roste síla. Žádná aktivita nemůže být bez zodpovědnosti. Je to příčina a následek."

Zhroucení: "To mi dává křídla. Nemusím kolabovat."

Nezodpovědnosti je zima: "Jsem závislá, a proto to nebudu řídit." Je v pozici závislého dítěte.

Zodpovědnost: Nebudu nikomu nic nařizovat. Vy mě všichni znáte. Nic není bez důsledků."

Zhroucení: "Těší mě, že si Zodpovědnost stoupla do své síly a Otrocký systém se začal zpytovat. Zvláštní je, že Válka stojí. Válka nemusí být špatná. Může se bránit."

Zodpovědnost vůči Válce: "Pokud jsi forma obrany, tak jsi v pořádku. Když jsi spolu se zodpovědností tak jsi v pořádku."

To je pro Válku velmi silný moment. Cítí, že ji to uvnitř drtí a je jí na zvracení. Nemůže otevřít oči. Nechce se zhroutit. Strach ji jde podpořit. Zhroucení ji obejme: "I ty jsi byla zneužitá." a Válka se v jeho náručí hroutí a pláče. Zhroucení ji drží a podporuje: "Můžeš." Spolu se Strachem tvoří podporující se celek.

Zodpovědnost se cítí dobře.

Otrocký systém vnímá, že je imaginární. Žije díky tomu, že mu lidi věří.

Nejistota se přeměnila v jistotu.

Když se zhroutí soupeření (válka), může existovat zodpovědnost a důvěra v proces.

Zodpovědnost říká: "Zodpovědnost je, když od sebe netrháme příčinu a následek."

Strach: "Strach se může přeměnit na nevinnost."

Nezodpovědnost se cítí zneužívaná a stará: "Všichni se za mě schovávají." Strach ji jde obejmout.

Zodpovědnost: "Jsem silný, pevný a těžký. Ani se nechci pohnout."

 

Tolik čistě to, co se odehrálo v konstelaci. 

Nyní bych k tomu ráda připojila svoje vnímání. Vy si můžete udělat vlastní závěry nebo na sebe nechat konstelaci jen působit.

Ukázala se různá povaha prvků, kterých se bojíme. Válku vnímáme jako ničivou sílu, ale její samotná energie může být neutrální, když ji použijeme zodpovědně ke své přirozené obraně, tedy dovolíme sami sobě se bránit či projevit.

Hodně lidí se obává kolapsu, zhroucení sebe nebo systému. V konstelaci se ukázala obrodná síla zhroucení toho, co už nefunguje. 

Podobně důvěra v proces nemůže být slepá a pasivní, i ona potřebuje vnímat celek a důsledky.

Otrokářský systém (podobně jako ideologie, kterou jsme měli v konstelaci před rokem) je živý z naší pozornosti, poslušnosti a víry, že to jinak nelze. Že nás musí někdo ovládat, že nás musí někdo řídit. Je to dětské vidění světa, které se domnívá, že nemá dost síly a nechce převzít zodpovědnost.

Zodpovědnost je klíč. Umožňuje nám vzít si zpět svoji sílu, rozhodovat se za sebe, osvobodit se a začít cítit pevnou půdu pod nohama. Není lehká, ale je to jediná možnost, jak se opravdu stát dospělým, tedy tvůrcem svého života.

Přeji tedy všem, aby si dovolili nechat zhroutit a přetvořit vše, co jim neslouží, a přijali zodpovědnost sami za sebe, za to, co dělají, a za to, zda jsou zdraví, šťastní a spokojení.

Tlak na jednotlivce je obrovský, ale možná je tu jen proto, abychom pochopili, jakou jako samostatná bytost máme sílu. Čím víc takových lidí bude, tím větší bude prostor pro spolupráci a tím větší sílu jako lidské bytosti budeme mít.

Barbora Zumotová

Další možnost zažít konstelace s Vojtěchem Lustem bude 28.1.2023.