Když nechám vyhrát moje dětské já, prohraju jako žena (muž)

04.01.2018 19:06

Když ve své dětské závislosti JÁ DÍTĚ vyhrávám, 

pak JÁ ŽENA nebo JÁ MUŽ prohrávám v samostatnosti a zralosti.

Co to znamená?
 
Naše dětská zranění z minulosti tvoří naše dětské požadavky v současnosti. 
Takže třeba mohu dětsky požadovat, aby mi partner přinesl štěstí a nikdy mě neopustil. Mohu chtít, aby o mě pečoval a dával mi pocit bezpečí.
Může se mi podařit, že toho dosáhnu a partner se ke mně skutečně začne chovat jako rodič a pečovat o mě.
V tu chvíli však postupně ztrácím svoji samostatnost a možnost stát se zralou ženou. Stávám se závislou na partnerovi a nemůže se rozvíjet moje sexualita.
Muž pro mě přestává být sexualně atraktivní, protože ho vnímám jako rodiče.
Jako dítě jsem vyhrála, jako žena jsem však ztratila.
 
Podobně si můžete představit dospělého muže, který požaduje, aby o něj žena pečovala jako jeho maminka, protože to sám nechce umět. Vařila mu, prala, balila jeho věci na dovolenou atd. Jeho dětské já vyhrálo a dostalo pečující maminku. Jako muž však ztratil svoji samostatnost a sexualita postupně skomírá, případně se nezrale vynahrazuje jinde s milenkami.
 
Když nechám svůj život řídit svoje dětské já = ego, nemohu nikdy dojít do stavu spokojené samostatnosti a zralé párové sexuality, kterou si umím užít a prožít.
 
Každý z nás má svá dětská zranění, ale každý z nás se také může rozhodnout s nimi začít pracovat. To znamená postupnou práci na sobě, kdy se krok za krokem posouvám ze stavu, kdy jsem ovládán svými dětskými zraněními a stávám se dospělým, který ví, co potřebuje a umí to pro sebe udělat. Postupně už jen sleduje, jak reaguje v situacích, kdy dětské já vystrčí svoje růžky a už se na takovou situaci umí podívat z nadhledu a naučit se z ní opět vystoupit a příště už se do stejné pasti nemusí chytat.
 
Život v dětském egu znamená: "Vy okolo jste zodpovědní za moje štěstí. Jsem na vás závislý. Podle toho, jak dobře se o mě staráte, jste hodní nebo zlí. Sexualita je nástroj, jak si zajistit přízeň."
 
Život ve své dospělosti a zralosti jako ženy nebo muže znamená: "Já tvořím svůj život. Na mě záleží, jak dobře mi v něm je. Moje sexualita je způsob, jak prožít sama sebe a blízkost s druhým. Umím si ji užít a jdu ve vztahu do hloubky."
 
 
Téma závislosti, jak z ní vystoupit a jak dát prostor svému dospělému já a tedy šťastnému životu bude tématem víkendového cyklu Šťastná cesta životem.

Termíny: 9. - 11.3.2018, 18. - 20.5.2018 a 19. - 21.10.2018