Jak vyzrát na manipulace

29.04.2015 16:54

Být TEĎ a TADY, 
to je pro MANIPULÁTORY obrovské NEBEZPEČÍ,
neboť stále pracují s nejasnou MINULOSTÍ nebo vysněnou BUDOUCNOSTÍ.
---
Válečná ziskuchtivá PROPAGANDA jede aktuálně na plné OBRATKY.
---
MANIPULÁTOŘI se odvolávají na PŘEDSTAVY o MINULOSTI, 
která se tyká naprosto jiných OSOB a úplně jiných SITUACÍ,
a záměrně tvoří PŘEDSTAVY o BUDOUCNOSTI, 
které slouží jejich ziskuchtivým CÍLUM
---
Účinná OBRANA před MANIPULÁTOREM je UPŘÍMNOST,
což samozřejmě MANIPULÁTOŘI velmi dobře VĚDÍ,
a proto pod ZÁMINKOU svatých CÍLU PŘIKAZUJÍ a ZAKAZUJÍ, 
co určitý JEDINEC NESMÍ nebo SMÍ veřejně VYJÁDŘIT.
---

Napsal: Vojtěch Lust