Jak reaguji na život v těle

26.03.2019 16:50

JAK reaguji na ŽIVOT v TĚLE?

ODPOREM bouřlivě ZPOMALUJI.
TOUHOU bouřlivě ZRYCHLUJI.
NADŠENÍM klidně PLYNU.

Odpor je tvořený příkazem, který mi někdo dal - Tohle musíš.

Touha je tvořena zákazem, který mi někdo dal - Tohle nesmíš.

Tím vznikly bariéry volného plynutí života.

Když poznám, že mám odpor a touhu, zjistím, že na určité úrovni jsem ve stavu dětské závislosti. Tento stav mohu přijmout a uvědomit si, že se potřebuji naučit o sebe pečovat sám - tedy jako dospělý jedninec.

Jakmile se z dětské závislosti přesunu do dospělé samostatnosti, zjistím, že mám vždy možnost volby a mohu tedy s nadšením vybírat, čemu věnuji svoji energii a čas a mohu plynout v proudu života.

Autor: Vojtěch Lust