Jak je možné, že lidé hrající role v konstelacích, cítí pocity lidí, které vůbec neznají?

24.09.2019 22:26

Zamyslela jsem se nad tím, jak je možné, že lidé hrající role v konstelacích, cítí pocity lidí, které vůbec neznají.

Přišlo mi velmi jednoduché vysvětlení.
 
Přijmeme-li jako fakt, že vše je vibrující energie a realita každého z nás je tvořena jako odraz nás samotných a našeho aktuálního vibračního nastavení, pak z toho logicky vyplývá, že postavíme-li si konstelaci s jakýmikoliv dalšími lidmi, pak tito lidé se vstoupením do našeho systému začnou odrážet stejné vibrační nastavení. Začnou se tedy chovat a prožívat stejně jako lidé, kteří s námi tvoří vztahy v každodenní realitě. 
Jednoduše zareagují na naše vibrační nastavení a je úplně jedno, že nás neznají a nejsou obeznámeni s naší situací.
 
Navíc si do jednotlivých rolí vybíráme ty, kteří jsou energeticky podobní těm, které mají hrát. To má dopad nejen na to, že budou správně zrcadlit naši situaci, ale také na to, že pro ně bude užitečné prožít si tuto roli, protože jim ukáže i to, co se týká jich osobně a jejich vlastní každodenní reality.
 
Krásný den