IDEÁL je umrtvující PANCÍŘ

03.12.2016 19:27

IDEÁL je umrtvující PANCÍŘ,
který potřebuji ODLOŽIT,
abych mohl šťastně ŽÍT.

Autor: Vojtěch Lust