Být ženou neznamená být obětí

05.10.2015 20:01

Během víkendového semináře Nová cesta k lásce, který vedl Vojtěch Lust toho měli jeho účastníci možnost zažít mnoho. 
Ráda bych upozornila na vzorec žena = oběť.
Je to vzorec, který ovládá mysl mnoha žen, které měly matku, kterou vnímaly jako slabou, bez vlastního názoru, trpící a podléhající vůli muže.  
V hlavě malé holčičky se tak usadila domněnka, že být ženou znamená být obětí, která trpí a nežije vlastní život. A to přece nechce. Za žádnou cenu nechce být stejná jako matka, a protože se splete v tom, že si udělá rovnítko mezi rolí oběti a ženstvím, tak nechce být ženou.
Obdivuje otce, který je schopný, rozhodný, inteligentní a rozhodne se pěstovat tyto kvality a stát se součástí světa mužů, který považuje za ten lepší, svobodnější a schopnější.
Jenže žena nemůže být mužem. Může z ní být jen špatná napodobenina muže. Bude sice rozhodná, schopná a na vše mít svůj názor, ale nebude ženou. To sebou nese, že nemůže být šťastná a neumí tvořit spokojený vztah s mužem.
Když žena odmítne být ženou, protože její matka byla obětí, pak jí chybí ženské kvality, jako je poddajnost, přizpůsobivost a schopnost přijímat. Schopnosti, které jí umožňují tvořit vztah s partnerem nebo být matkou.

Jestliže vnímáte, že i vy máte v hlavě vzorec žena = oběť, pak si to rovnítko škrtněte a začněte pěstovat ženské kvality, které vám jako ženě umožní být celistvá, silná a spokojená.

Poslední víkendový seminář Nová cesta k lásce začne 20. listopadu a jeho součástí můžete být i vy.
Můžete odhalit vzorce, které ovládají vaši mysl, chování a tedy i vaše vztahy a tyto vzorce jednoduše opustit a nahradit je novými, které vychází z přirozenosti a lásky. S těmi můžete postupně měnit svoje chování, svoje vztahy a tím diametrálně změnit kvalitu svého života.

Přeji krásné podzimní dny
Barbora Zumotová